Mimo pokladny a banky se provede automaticky inicializací.
U pokladny a banky je nutné provést ručně pomocí interních dokladů.

Našli jste odpověď?