Výkazy o evidenci obalů slouží k evidenci a vygenerování podkladů pro celostátně platnou evidenci. K dispozici jsou dvě elektronické verze:

  • MS Excel

  • 602 XML Filler

Nastavení

Nastavení evidence Eko-kom pro jednotlivé ceníkové položky provedeme v modulu Zboží -> Ceník na záložce Evidence obalů EkoKom:

Zde vyplníme všechny druhy obalů k danému produktu:

Doporučení:

Do této evidence lze také importovat z excelu v menu Nástroje -> Import -> Import z Excelu -> Evidence obalů EkoKom.

Na přijaté či vydané faktuře poté vyplníme v záložce EKOKOM typ obalu:

Podklad k produkci obalů EKO-KOM

Podklad můžeme následně zobrazit přes menu Zboží -> Podklad pro EKO-KOM:

Našli jste odpověď?