Obecně je možné vyzkoušet složitější procesy jako je inicializace na lokální instalaci.

Stáhněte zálohu dat a úlohu proveďte lokálně, vyhnete se tak případné zátěži
v cloudu.

Poté můžete zálohu opět obnovit v cloudu.

Našli jste odpověď?