Penzijní pojištění je možné zadat v sekci Personalistika - Srážky - Nový. Ze vyplníme druh srážky, Srážet od, částku a typ dokladu. Vybíráme vždy typ závazku nebo interního dokladu, popř. obojí.

Vybíráme následující druhy srážek:

Penzijní pojištění zaměstnavatele:

PŘÍSP.PEN.POJ. FIXNÍ - Přísp. firmy na penz. pojištění (pro zaměstnance - fixní) PŘÍSP.PEN.POJ. % - Příspěvek firmy/zaměstnavatele na penzijní pojištění zaměstnance procentem

Penzijní pojištění zaměstnance: PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ - Penzijní pojištění zaměstnance

Našli jste odpověď?