Aby se zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti vygeneroval doplatek do minima pro zdravotní pojištění, je nutné, aby měl nastaveno v personalistice na záložce Pracovní poměr zaměstnání malého rozsahu a na záložce Parametry mzdy - Zdravotní pojištění zaškrtnuto Zdravotní pojištění - doplatek do minimálního vyměřovacího základu.

Doplatek se nevygeneruje v případě, kdy zaměstnanec nastoupil v průběhu měsíce. V takovém případě je možné pouze opravit doplatek v aktualizaci mezd na záložce Zdravotní pojištění, kde rozklikneme řádku Doplatek do minimílního vyměřovacího základu zdravotního pojištění a ručně přepíšeme částku základu na aktuální minimální vyměřovací základ (pro rok 2019 je to 13350)

Zaškrtneme uživatelskou změnu částky a času, uložíme a přepočteme mzdu. Hodnoty doplatku zaměstnance, popř. zaměstnavatele (pokud máte v personalistice na záložce Zdravotní pojištění zaškrtnuto "Rozdělit mezi firmu a zaměstnance") se automaticky dopočítají.

Našli jste odpověď?