Založení bankovního účtu:

  1. přejděte do menu Peníze – Seznam bankovních účtů,

  2. otevřete nový záznam, vyplňte v hlavičce dokladu pole Zkratka, Název a zvolte dokladové řady a na záložce Banka vyplňte pole Číslo účtu a Kód banky,

  3. na dolní záložce Informace o bance vyberte hodnotu v poli Měna banky,

  4. na dolní záložce Elektronická banka zvolte Formát stahovaných výpisů (podporované formáty naleznete zde:) a určete, z jakého adresáře ve Vašem počítači se budou načítat výpisy a příkazy, a svůj výběr uložte,

Stažení výpisu:

Výpisy stáhnete v modulu Peníze - Banka, nad seznamem záznamů kliknete na tlačítko Služby a zvolíte možnost Načíst výpisy. Systém načte všechny dosud nenačtené výpisy ze složky ve Vašem počítači.

Našli jste odpověď?