Interní doklad nelze spárovat, úhradu je nutno provést přes vzájemný zápočet.

Příklad: Mám přijatou fakturu na nákup auta, která byla uhrazena částečně v hotovosti a 150 tisíc bylo zaplaceno z dlouhodobého úvěru. Interním dokladem jsem si převedla 150 tisíc na dlouhodobé závazky (321/479), takže účet 321 má nulový zůstatek. Ale v knize faktur zůstává faktura uhrazena pouze částečně.

1) vytvoříme si ruční zápočet s typem pohybu výdej (tímto pohybem douhradíme fakturu a spárujeme)

2) vytvoříme si ruční zápočet s typem pohybu příjem (tímto pohybem vyrovnáme spojovací účet)

Našli jste odpověď?