Debian Buster není ve výchozím stavu kompatibilní s Flexi hned ve dvou ohledech: PostgreSQL a Java. Následující návod Vám pomůže po pár úpravách nastavení Vašeho operačního systému Flexi nainstalovat. Pokud potřebujete pouze klientskou aplikaci (připojujete se do našeho Cloudu nebo k vzdálenému serveru), můžete krok PostgreSQL vynechat.

Upozornění: návod je určen pro uživatele, kteří znají alespoň základy práce s terminálem!

Java

Debian Buster má v repozitářích bohužel pouze Javu 11, ačkoliv Java 8 je LTS a bude mít podporu až do roku 2026 (AdoptOpenJDK). Bude nutné přidat oficiální repozitář AdoptOpenJDK podle návodu zde: https://adoptopenjdk.net/installation.html#linux-pkg-deb

sudo apt-get install -y software-properties-commonwget -qO - https://adoptopenjdk.jfrog.io/adoptopenjdk/api/gpg/key/public | sudo apt-key add -sudo add-apt-repository --yes https://adoptopenjdk.jfrog.io/adoptopenjdk/deb/

PostgreSQL

Stejně jako v případě Java, v oficiálních repozitářích Debian Buster je pouze jedna verze PostgreSQL - 11. Tu (v době psaní tohoto návodu) Flexi prozatím nepodporuje. Pomůže nám ale oficiální repozitář PostgreSQL, návod zde: https://www.postgresql.org/download/linux/debian/

wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add -echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ buster-pgdg main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list

Samotné Flexi

Ani teď Vám ovšem Flexi nainstalovat nepůjde, vyžaduje totiž openjdk-8-jre, ne AdoptOpenJDK. Proto jsme vytvořili virtuální balíček, který zařídí uspokojení závislosti na openjdk-8 pomocí adoptopenjdk-8-hotspot-jre. Pozor: Flexi nefunguje pod OpenJ9!

Virtuální balíček buď nainstalujete ručně: https://download.flexibee.eu/download/deb-repository/pool/non-free/o/openjdk8-adoptopenjdk8-virtual/openjdk8-adoptopenjdk8-virtual_1.0_all.deb

Nebo si můžete ručně přidat Flexi deb repozitář:

echo "deb http://download.flexibee.eu/download/deb-repository/ flexibee non-free" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/flexibee.list

Pak už jen stačí aktualizovat APT cache a nainstalovat Flexi server / lokální instalaci:

sudo apt update && sudo apt install flexibee

nebo pouze klientskou aplikaci:

sudo apt update && sudo apt install flexibee-client
Našli jste odpověď?