Minimálna zásoba sa zadáva na skladovej karte výrobku, na hlavnej karte skladovej karty je pole "Min. zásoba MJ".

Minimálne zásoby môžete sledovať pomocou Integromatu.

Did this answer your question?