V desktopovej aplikácii je možné nastaviť SMTP server v menu Nástroje -> Nastavenie SMTP servera.

Popis polí:

  • Adresa servera - Vaša alebo externá adresa SMTP servera.

  • Port servera - Port SMTP servera.

  • Používateľ - Emailová adresa používateľa. (ak SMTP server vyžaduje autentizáciu)

  • Heslo - Heslo k emailovej adrese používateľa. (ak SMTP server vyžaduje autentizáciu)

  • Východiskový odosielateľ - Podľa vzoru vyššie je možné doplniť meno odosielateľa, prípadne je možné ponechať len emailovú adresu.

  • Zabezpečenie spojenia - Režim zabezpečenia SMTP komunikácie.

Tlačitdlo Odoslať testovací email ponúkne zadanie emailovej adresy, kam by mal doraziť, ak je všetko správne nastavené, testovací email.

Poznámka:

Pokud používate SMTP server od Google, je nutné v nastavení Gmailu povoliť nasledujúcu možnosť, inak bude vyskakovať chybová hláška.

GSuite -> Spravovať účet Google -> Zabezpečenie -> Zapnúť prístup menej zabezpečených aplikácií

__________________________________________________________________

Môže sa hodiť

Možnosti odosielania emailov z Flexi

Did this answer your question?