Pre dlhodobú prevádzku ABRA Flexi odporúčame pravidelné zálohovanie údajov účtovaných firiem, ako aj ďalších dôležitých údajov. Aplikácia ponúka dva spôsoby manuálneho zálohovania na základe prístupových práv jednotlivých užívateľov.

Po pripojení k účtovanej spoločnosti môžete kedykoľvek vybrať Spoločnosť v hlavnej ponuke a Zálohovať spoločnosť. Táto možnosť je užitočná najmä na vytvorenie zálohy bez toho, aby ste museli prerušiť prácu s účtovanou spoločnosťou, napríklad pred hromadnou zmenou mnohých záznamov. Po spustení zálohovania sa zobrazí dialógové okno na výber priečinka a zadanie názvu zálohy. Na uloženie odporúčame napríklad externý disk, flash disk alebo uloženie do cloudovej služby (samozrejme, s dostatočným priestorom a právami na zápis). Názov súboru ponúkaný aplikáciou je kombináciou názvu účtovanej spoločnosti a časovej značky, za ktorou nasleduje koncovka .winstrom-backup; názov zálohy môžete ľubovoľne zmeniť, ale odporúčame ponechať koncovku. Výber potvrďte stlačením tlačidla Uložiť. Po úspešnom zadaní názvu sa vytvorí záloha:


Údaje účtovanej spoločnosti sa potom uložia do vybraného priečinka a zadaného súboru. O úspešnom dokončení zálohovania budete informovaní.

Druhá možnosť sa ponúka pri odhlásení zo systému, keď sa zobrazí dialógové okno s výzvou na vykonanie zálohy:


Po stlačení tlačidla Yes postupujte podľa už opísaných krokov výberu priečinka a zadania názvu. Ak v dialógovom okne zaškrtnete možnosť Po úspešnom zálohovaní okamžite ukončiť, ABRA Flexi sa po uložení zálohy ukončí bez zobrazenia informácie o úspešnom dokončení zálohovania.

Ďalšie možnosti

V internetovom rozhraní môžete zálohu načítať z ponuky Nástroje v časti Zálohovanie spoločnosti. Ak na svojom serveri používate ABRA Flexi, môžete použiť automatické zálohovanie.

Súvisiace

Did this answer your question?