Importovať cenník do fiškálnej pokladnice ELCOM

Na používanie fiškálnej registračnej pokladnice ELCOM v režime, keď sa predaj realizuje priamo na pokladnici (tzv. offline režim), je okrem správneho nastavenia pokladnice potrebné mať v pokladnici načítaný aktuálny cenník. Pomocou Flexi2XML môžete exportovať údaje zo systému Flexi a potom ich importovať do fiškálnej pokladnice.

Nástroj Flexi2XML

Flexi2XML je nástroj na konverziu údajov a používa sa aj na dávkový export údajov z Flexi alebo naopak na dávkový import údajov bez ohľadu na to, či je Flexi spustené lokálne alebo vzdialene.

Aktuálnu verziu pre Windows môžete získať na webovej stránke Flexi. Pre Linux a Mac OS X je Flexi2XML súčasťou inštalácie Flexi a na odkazovanej stránke sú uvedené priečinky, v ktorých sa nástroj nachádza.

Konfiguračný súbor

Vytvorte konfiguračný súbor s názvom config-sales.xml s nasledujúcim obsahom:

<?xml version="1.0"?>

<?xml version="1.0"?>

užívateľské meno

password

company_name

aaa.flexibee.eu

5434

c:\pokladna

-loaded

/cenik/(kodPlu nie je prázdny).csv?detail=full&includes=/winstrom/skupZboz&format=elcom-50&limit=9999&no-ext-ids=true

text/xml

Nepodarilo sa nahrať cenník do pokladne.

/cash-motion.xml

text/xml

sales.xml

Nepodarilo sa nahrať predaj do Flexi.

<?xml version="1.0"?>

Bude potrebné upraviť súbor a nastaviť niektoré parametre, ktorých význam uvádzame:

<užívateľské meno>

Imeno používateľa, pod ktorým sa bude exportovať.

<password>

Heslo zadaného používateľa.

<company>

Jednoznačný identifikátor účtovanej spoločnosti, súčasť URL adresy webového rozhrania.

https://localhost:5434/c/mycompany/price

<host>

Adresa servera Flexi. Môže byť zadaný ako celý názov hostiteľa alebo ako adresa IP.

<port>

Port servera Flexi, zvyčajne 5434.

<directory>

Adresár, v ktorom sa budú vyhľadávať súbory (podľa <mask/>).

<renamePrefix>

Prefix alebo predpona, ktorá sa pridá na začiatok názvu úspešne nahraných súborov.

<renameSuffix>

Prípona alebo prípona, ktorá sa pripojí na koniec názvu úspešne nahraných súborov.

Špeciálnym prípadom je parameter formát v adrese URL akcie, ktorý získava ceny. Jeho hodnota určuje formát exportovaných údajov, ktoré možno použiť na import do konkrétnej fiškálnej pokladnice. Nastavenie parametra formátu je potrebné pre správnu funkčnosť importu. Príklady hodnôt pre vybrané pokladnice:

 • ELCOM Euro-200TE: elcom

 • ELCOM Euro-50 TE Mini: elcom-50

 • ELCOM Euro-150 TE Flexy: elcom-50

Dávkový súbor

Aby ste mohli exportovať údaje z cenníka zo systému Flexi a nahrať exportované údaje do fiškálnej pokladnice, musíte vytvoriť súbor upload-pricelist.bat s nasledujúcim obsahom:

@echo off

cd "C:\kasa"

set PORT=COM4

set CODE=29

set EXPORT=cenik.csv

flexi2xml-cli.exe --load config-sales.xml --id cenik -o cenik.csv

flexi2xml-cli.exe --cash-port %PORT% --cash-number 1 --cash %CODE% --store-plu %EXPORT% --cash-en

V upravovanom súbore:

 • určite priečinok Flexi2xml-cli.exe,

 • označenie portu, na ktorom je k dispozícii fiškálna pokladnica,

 • číselný kód vašej fiškálnej pokladnice (pozri dokumentáciu k pokladnici alebo tabuľku nižšie),

 • názov exportovaného súboru cenníka.

Číselné kódy pokladní ELCOM

Pokladňa

Číselný kód

Elcom-500FP

28

1000 M eur

2

Euro-1000 T

3

Euro-100T

24

Euro-150TE Flexy

33

Euro-150TE Flexy Plus

37

Euro-2000 M Alpha/2400

0

Euro-2000 M Alpha/10000

4

Euro-2000 T Alpha/2400

1

Euro-2000 T Alpha/10000

5

Euro-2000 TE Alpha/2400

6

Euro-2000 TE Alpha/6000

7

Euro-2000 TE Alpha/2400 v4 CZ fisc.

15

Euro-2000 TE Alpha/6000 v4 CZ fisc.

16

Euro-200T

25

Euro-200TE (podľa RAM)

26

Euro-200TE (podľa RAM)

27

Euro-2100TE

17

Euro-2100TE (verzia 2.xx)

29

Euro-2100TX (od RAM)

18

Euro-2100TX (od RAM)

19

Euro-2100TX (verzia 2.xx)

30

Euro-2500 T

9

Euro-2500 T/18000

12

Euro-2500TX

22

Euro-50 Cash

34

Euro-500 T Handy/10000

11

Euro-500 T Handy/2100

10

Euro-500 TE/2400

20

Euro-500 TE/6000

21

Euro-500 TX Handy/10000

14

Euro-500 TX Handy/2100

13

Euro-50T Mini

31

Euro-50TE Medi

35

Euro-50TE Mini

32

Euro-50TE Smart

36

POS3000 ver.1

23

Spustenie dávkového súboru

Pred spustením súboru upload-cenik.bat sa uistite, že je fiškálna pokladnica zapnutá a pripojená k počítaču na zadanom porte. Podobne by mal byť server Flexi spustený na adrese uvedenej v konfiguračnom súbore:

Po spustení dávkového súboru by malo dôjsť k nasledujúcemu:

 • exportovať údaje cenníka z Flexi do súboru cenik.csv

  .

 • importovať údaje zo súboru pricebook.csv do fiškálnej pokladnice

Did this answer your question?