Účetní přechod na ABRA FlexiBee - Zaevidování neuhrazených pohledávek/závazků (6/16)

Pokud používáme modul Mzdy, je vhodné mít v software mzdy vypočtené pro celé roční období.
Získáme tím kompletní mzdové listy, průběžný výpočet průměrných výdělků, podklady pro roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti. Proto nedoporučujeme začít používat modul Mzdy pouze pro část období.

Pomohl Vám tento článek?