Jak začít s API FlexiBee - Podporované formáty pro export/import (5/6)

Typ výstupního formátu je určen buďto příponou URL, nebo pomocí hlavičky v HTTP požadavku.

Přípona má přednost před hlavičkou.

Nejvyužívanější formáty:

  • XML- strojově čitelná struktura ve formátu XML, lze importovat

  • JSON - strojově čitelná struktura ve formátu JSON, lze importovat

  • CSV – tabulkový výstup, lze importovat

  • XLS – tabulkový výstup Excelu, lze import (po zakoupení)

  • PDF – tiskový report, nelze importovat

Podrobnější informace o formátech + další podporované formáty naleznete v naší dokumentace: Podporované formáty

Pomohl Vám tento článek?