Jak začít s API FlexiBee - Příklady XML/JSON (6/6)

V tomto článku si ukážeme dva příklady na tvorbu a aktualizaci záznamů pomocí REST API.


Seznam evidencí: https://demo.flexibee.eu/c/demo/evidence-list
Atributy dané evidence: https://demo.flexibee.eu/c/demo/EVIDENCE/properties

 • namísto EVIDENCE uvádějte vždy strojový název dané evidence

  • např.: adresar, faktura-vydana, interni-doklad, objednavka-prijata, faktura-prijata, banka, pokladna, faktura-vydana-polozka, poklad-pohyb-polozka, atd.


Příklad č. 1:

{"winstrom":{
  "cenik":{
    "id":"ext:EXTERNI_ID",
    "kod":"KOD",
    "nazev":"POLOZKA_CENIKU",
    "mj1":"code:KS",
    "typZasobyK":"typZasoby.zbozi",
    "typSzbDphK":"typSzbDph.dphZakl",
    "cenaZakl":500,
    "szbDph":21
    }
  }
}
<winstrom version="1.0">
   <cenik>
     <id>ext:EXTERNI_ID</id>
     <kod>KOD</kod>
     <nazev>POLOZKA_CENIKU</nazev>
     <mj1>code:KS</mj1>
     <typSzbDphK>typSzbDph.dphZakl</typSzbDphK>
     <typZasobyK>typZasoby.zbozi</typZasobyK>
     <cenaZakl>500</cenaZakl>
     <szbDph>21</szbDph>
   </cenik>
</winstrom>

Vytvoří ceníkovou položku s:

 • externím ID "EXTERNI_ID"
 • kódem „KOD“
 • názvem "POLOZKA_CENIKU"
 • měrnou jednotkou KS
 • typem zásoby „Zboží“
 • základní DPH sazbou 21%
 • cenou 500,-

Příklad č. 2:

{"winstrom":{
  "faktura-vydana@update":"ignore",
  "faktura-vydana":{
    "id":["ext:EXTERNI_ID","code:FAV01"],
    "nazev":"FAKTURA_01",
    "varSym":"2018310",
    "stitky":"VIP",
    "bankovniUcet":"code:UCET01",
    "typDokl":"code:FAKTURA"
    }
  }
}
<winstrom version="1.0">
  <faktura-vydana update="ignore">
    <id>ext:EXTERNI_ID</id>
    <id>code:FAV01</id>
    <nazev>FAKTURA_01</nazev>
    <varSym>20183103</varSym>
    <stitky>VIP</stitky>
    <bankovniUcet>code:UCET01</bankovniUcet>
    <typDokl>code:FAKTURA</typDokl>
  </faktura-vydana>
</winstrom>

- pokud existuje faktura s kódem „FAV01“, případně s externím ID „EXTERNI_ID“, ignoruje se požadavek na jeho změnu

- více informací o režimu pro založení/změnu naleznete v naší dokumentaci: Režim pro založení/změnu

- u dokladů je nutné uvádět typ dokladu

Další příklady naleznete v naší dokumentaci: Příklady XML

Pomohl Vám tento článek?