Jak pracovat s uživateli v softwaru ABRA FlexiBee

ABRA FlexiBee umožňuje pokročilou správu uživatelů. Kromě běžného uživatele, který zpracovává účetní agendu, je možné se systémem pracovat v omezeném režimu např. pouze pro čtení nebo jako programátor rozhraní REST-API. Jak tedy snadno přidat uživatele a nastavit správně jeho roli?

Seznam uživatelů

Seznam uživatelů naleznete v menu Nástroje – Osoby a uživatelé. Po kliknutí na tuto evidenci se otevře seznam všech uživatelů, kteří smějí do ABRA FlexiBee přistupovat. V seznamu můžete provádět změny a definovat uživatelům oprávnění.

Jak založit nového uživatele?

Pokud potřebujete umožnit přístup novému uživateli, nejdříve jej zadejte do seznamu uživatelů v menu Nástroje – Osoby a uživatelé a otevřete nový záznam tlačítkem Nový. Každému uživateli vyplňte přihlašovací jméno a heslo. Vyberte roli, která bude definovat, do jakých evidencí bude mít uživatel přístup a jaké akce bude moci provádět.

Poslední věcí, kterou je potřeba vyplnit, je typ uživatele. V ABRA FlexiBee jsou tři rozdílné typy uživatelů (Normální, REST-API a Pouze pro čtení). Pro uživatele typu Normální a REST-API je třeba mít zakoupený přístup. 


Přihlašovací údaje

Normální uživatel

Uživatel typu Normální je běžný uživatel ABRA FlexiBee. Může se přihlásit do desktopové aplikace i do webového rozhraní. Každý uživatel typu Normální spotřebovává jeden zakoupený přístup z licence.

Uživatel REST-API

Jedná se o speciálního uživatele, který využívá přístup do ABRA FlexiBee REST-API. Tento uživatel se nemůže přihlásit do desktopové aplikace, ani do webového rozhraní. Jeho cena je ale oproti uživateli typu Normální výhodnější. Pokud tedy potřebujete na ABRA FlexiBee napojit např. e-shop, je dobré využít uživatele tohoto typu.

Přihlašovací jména doporučujeme zadávat podle toho, k čemu je daný REST-API uživatel určen. Například pokud budete chtít založit uživatele pro napojení e-shopu, doporučujeme mu dát jméno „eshop“. Typ uživatele nastavte na REST-API. Vyplněním pole Role uživatele omezíte uživateli přístup do evidencí v ABRA FlexiBee.

Uživatel Pouze pro čtení

Uživatel typu Pouze pro čtení umožňuje přístup do ABRA FlexiBee jak přes desktopovou aplikaci, tak přes webové rozhraní. Jak již ale jeho název napovídá, může takovýto uživatel pouze číst. Nesmí zapisovat žádná data. Těchto uživatelů můžete mít v ABRA FlexiBee zadáno neomezeně mnoho. Žádnou licenci nespotřebovává. Typ uživatele Pouze pro čtení se hodí například pro jednatele, který potřebuje mít přehled o tom, jak si jeho firma vede, ale nepotřebuje do účetnictví zapisovat. Typ uživatele tedy nastavte na Pouze pro čtení a roli uživatele Jen číst.

Přidání uživatele z jiné firmy

Pokud potřebujete nově založeného uživatele přidat do další firmy, kterou účtujete v ABRA FlexiBee, stačí se přihlásit do příslušné firmy, do níž má mít zaměstnanec přístup. Opět zvolíte modul Nástroje – Osoby a uživatelé a kliknete na tlačítko Přidat uživatele z jiné firmy.

Zobrazí se seznam všech uživatelů, kteří mají přístup do vašeho ABRA Flexibee a vyberete toho, kterého chcete do aktuálně otevřené firmy přidat.


Výběr uživatele

Odebrání uživatele

Pokud uživatel v ABRA Flexibee aktivně pracoval, jeho uživatelskému jménu vznikla vazba na doklady a není tedy možné ho pouze odstranit označením jeho jména a tlačítkem Smazat.

Takovému uživateli je potřeba změnit heslo, nastavit typ uživatele Pouze pro čtení a roli uživatele ZABLOKOVÁN: Neaktivní uživatel. Tím zajistíte, že se do ABRA Flexibee nebo vybrané firmy již nebude moci přihlásit. Dále je dobré takovému uživateli na záložce Správa omezit platnost do jednoho roku od ukončení spolupráce, abyste ho v následujícím období již v seznamu uživatelů neviděli. Např. pokud omezíte uživateli platnost do roku 2017, v účetním období 2018 se již v seznamu uživatelů nezobrazí.

Změna záznamu Osoby a uživatelé

Pomohl Vám tento článek?