Importy z Excelu - Faktury vydané

V této kapitole se podíváme na konkrétní příklad importu z Excelu do evidence vydaných faktur. Pro obecné principy importů z Excelu doporučujeme nastudovat první kapitolu - Úvod. Import vydaných faktur je nutno dokoupit (není standardně obsažen v licenci) za cenu 1950,- bez DPH. Je zde také možnost koupě více importů s množstevní slevou, viz Ceník.

Pokud vaše licence obsahuje importy vydaných faktur, budou k dispozici v modulu Nástroje (Nástroje -> Import -> Import z excelu -> Vydané faktury).

Doporučení: Pokud máte ve FlexiBee již existující faktury podobné s fakturou, kterou hodláte importovat, je vyexportovaný Excel již existující faktury možné použít jak vzor.


Nyní se již přesuneme k importu konkrétní vydané faktury. Importovat budeme následující soubor: fakVyd_vzor.xlsx

Jelikož Excel obsahuje názvy sloupců, zaškrtneme při výběru sloupců možnost "Ignorovat první řádku (názvy sloupců)".

Upozornění: Pořadí sloupců vybraných pro import musí být přesně shodné s pořadím sloupců v Excelu.SloupecVlastnost
Typ dokladu

Odkazuje na typ dané faktury, uvádějte kód daného typu (stejný postup aplikujte i při uvádění hodnot číselníků).
Interní číslo

Interní číslo dané faktury. Povinné pole.
Vystaveno

Datum vystavení, uvádějte ve formátu DD.MM.YYYY (např. 01.12.2018).
Splatnost

Datum splatnosti, uvádějte ve formátu DD.MM.YYYY (např. 01.12.2018).
Název firmy

Název firmy, textový řetězec (při vyplnění sloupce "Firma" se doplní automaticky na základě adresáře).
Celkem [Kč]

Celková částka faktury. Pokud ji uvádíme, je nutné, aby byla přesně shodna součtu Základ + DPH.
Základ DPH sníž. [Kč]

Sloupec částky základu příslušné sazby (povinný sloupec v případě uvádění částky).
DPH snížená [Kč]

Sloupec částky DPH příslušné sazby (povinný sloupec v případě uvádění částky).
Středisko

Odkazuje na středisko v číselníku, obdobně jako u typu dokladu uvádíme jeho kód/zkratku.
Datum zdaň. pl.

Datum zdanitelného plnění, uvádějte ve formátu DD.MM.YYYY (např. 01.12.2018).
Popis

Popis faktury, textový řetězec (max. délka 255).
Variabilní symbol

Variabilní symbol, textový řetězec (max. délka 30).
Měna

Měna faktury, odkazuje na číselník měn (uvádět kód). V případě, že se jedná o fakturu domácí měny, není nutné uvádět.
Forma úhrady

Forma úhrady, odkazuje na číselník forem úhrady (uvádějte její kód).
Firma

Kód/zkratka firmy v adresáři. Pokud je sloupec uveden, údaje příslušné firmy se doplní automaticky z adresáře.
Město

Město, kde se nachází firma. Textový řetězec (max. 255 znaků). Doplní se automaticky na základě sloupce Firma.
PSČ

PSČ dané firmy (odběratele). Textový řetězec (max. 255 znaků). Doplní se automaticky na základě sloupce Firma.
Ulice

Ulice dané firmy (odběratele). Textový řetězec (max. 255 znaků). Doplní se automaticky na základě sloupce Firma.
Stát

Stát dané firmy (odběratele). Textový řetězec (max. 255 znaků). Doplní se automaticky na základě sloupce Firma.


dané firmy (odběratele). Textový řetězec (max. 255 znaků). Doplní se automaticky na základě sloupce Firma.
DIČ

DIČ dané firmy (odběratele). Textový řetězec (max. 255 znaků). Doplní se automaticky na základě sloupce Firma.
Řádky DPH

Řádky přiznání DPH, uvádějte jejich kód (dohledatelný opět v číselnících).
Stát DPH

Stát, kde uplatňujete DPH. Odkazuje na číselník států, doplňujte jeho kód/zkratku.
Dobropisováno

Byla faktura dobropisována? Logická hodnota (ANO = 1; NE = 0).
Datum zaúčt.

Datum zaúčtování (DD.MM.YYYY), není potřeba vyplňovat, doplní se automaticky na základě zaúčtování.
Bankovní účet

Bankovní účet ze seznamu bankovních účtů, doplňujte jeho kód.
Předpis zaúčtování

Předpis zaúčtování dané faktury, stejně jako u ostatních číselníků, doplňujte jeho kód.
Prim. účet

Účet MD. Odkazuje na účty v Účtovém rozvrhu. Odkazuje opět na kód/zkratku daného účtu.
Protiúčet

Účet DAL. Odkazuje na účty v Účtovém rozvrhu. Odkazuje opět na kód/zkratku daného účtu.
Účet DPH zákl.

Účet základní DPH. Odkazuje na účty v Účtovém rozvrhu. Odkazuje opět na kód/zkratku daného účtu.
Účet DPH sníž.

Účet snížené DPH. Odkazuje na účty v Účtovém rozvrhu. Odkazuje opět na kód/zkratku daného účtu.
Účet DPH 2. sníž. Účet 2. snížené DPH. Odkazuje na účty v Účtovém rozvrhu. Odkazuje opět na kód/zkratku daného účtu.

Veškeré vlastnosti evidence vydaných faktur naleznete na adrese:
https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana/properties

Po vybrání příslušných sloupců stiskněte tlačítko "Ok" a zobrazí se tabulka s datovými typy daných sloupců a jejich vlastnostmi.

Po stisku tlačítka "OK" vyberte příslušný soubor k importu a znovu potvrďte souhlas s importem záznamů.


Pokud by import neprošel a bylo by zapotřebí Excel upravit, mělo by se zobrazit okno s konkrétními chybami, příp. možnost odeslat hlášení o chybě na podporu FlexiBee.


Pokud import v pořádku projde, zobrazí se v evidenci vydaných faktur nově naimportovaná faktura.

Tento článek byl užitečný pro 2 osoby. Pomohl Vám tento článek?