Importy z Excelu - Položky vydaných faktur

V této kapitole se podíváme na konkrétní příklad importu z Excelu položek vydaných faktur a prodejek. Pro obecné principy importů z Excelu doporučujeme nastudovat první kapitolu - Úvod. Pro import položek vydaných faktur je nutno dokoupit import z Excelu vydaných faktur za cenu 1950,- bez DPH. Je zde také možnost koupě více importů s množstevní slevou, viz Ceník.

Za předpokladu, že vaše licence obsahuje import vydaných faktur, kde je import jejich položek obsažen, bude import k dispozici na adrese Nástroje -> Import -> Import z excelu -> Položky vydaných faktur a prodejek.

Doporučení: Pokud máte ve FlexiBee již vytvořené položky faktur vydaných, je možno je vyexportovat (evidence Prodej -> Položky dokladů -> Položky vydaných faktur a prodejek) a použít jako vzor pro import následujících.

Nyní se již můžeme přesunout k importu z Excelu konkrétních položek vydaných faktur či prodejek.
Importovat budeme následující soubor: fakVydPolozky_vzor.xlsx
Upozornění č. 1: Položky dokladů lze importovat pouze za předpokladu, že existuje doklad, do kterého majít být naimportovány.

Jelikož Excel obsahuje názvy sloupců, zaškrtneme při výběru sloupců možnost "Ignorovat první řádku (názvy sloupců)".
Upozornění č. 2: Pořadí sloupců vybraných pro import musí být přesně shodné s pořadím sloupců v Excelu.

SloupecVlastnost
DokladInterní číslo vydané faktury, do níž chcete položky importovat. Povinný údaj.
PořadíPořadí položky ve faktuře, není nutno uvádět. Zadávejte čísly.
Kód z ceníkuPokud je položka faktury ceníkovou položkou, vyplňte zde její kód z ceníku.
OznačeníOznačení dané položky, textový řádek.
NázevNázev dané položky, textový řádek.
MnožstvíMnožství dané položky.
Cena za MJCena za MJ dané položky, nutno uvádět.
Základ [Kč]Základ v Kč dané položky (Cena za MJ * Množství). Není nutno uvádět, dopočte se automaticky na základě polí Cena za MJ, Množství a DPH [%].
DPH [%]Sazba DPH v procentech. Uvádějte číslem (např. 21).
DPH [Kč]DPH v Kč dané položky. Není nutno uvádět, dopočte se automaticky na základě polí Cena za MJ, Množství a DPH [%].
Typ cenyTyp ceny dané položky. Je zapotřebí uvést speciální hodnotu.
Možné hodnoty jsou:
 • typCeny.bezDph
 • typCeny.sDph
 • typCeny.sDphKoef
Typ položkyTyp dané položky. Je zapotřebí uvést speciální hodnotu.
Možné hodnoty jsou:
 • typPolozky.obecny
 • typPolozky.katalog
 • typPolozky.ucetni
 • typPolozky.text
Typ sazby DPHTyp sazby. Je zapotřebí uvést speciální hodnotu.
Možné hodnoty jsou:
 • typSzbDph.dphOsv
 • typSzbDph.dphSniz
 • typSzbDph.dphSniz2
 • typSzbDph.dphZakl
Kopírovat MD účet základuMá se účet MD základu zkopírovat z hlavičky dokladu? Logická hodnota (Ano = 1; Ne = 0).
Kopírovat D účet základuMá se účet D základu zkopírovat z hlavičky dokladu?
Logická hodnota (Ano = 1; Ne = 0).
Kopírovat MD účet DPHMá se MD DPH zkopírovat z hlavičky dokladu?
Logická hodnota (Ano = 1; Ne = 0).
Kopírovat D účet DPHMá se účet D DPH zkopírovat z hlavičky dokladu?
Logická hodnota (Ano = 1; Ne = 0).
Kopírovat předpisMá se předpis zaúčtování zkopírovat z hlavičky dokladu? Logická hodnota (Ano = 1; Ne = 0).
Kopírovat zakázkuMá se zakázka zkopírovat z hlavičky dokladu?
Logická hodnota (Ano = 1; Ne = 0).
Kopírovat střediskoMá se středisko zkopírovat z hlavičky dokladu?
Logická hodnota (Ano = 1; Ne = 0).
Kopírovat řádek DPHMá se řádek DPH zkopírovat z hlavičky dokladu?
Logická hodnota (Ano = 1; Ne = 0).
Datum zaúčt.Datum zaúčtování položky (DD-MM-YYYY). Není potřeba vyplňovat (doplní se automaticky na základě zaúčtování).
Účet DAL zákl.Účet DAL základu, vyplňujte pouze ve chvíli, kdy kopírování z hlavičky dokladu = false. Odkazuje na účtový rozvrh (odkazujte na kód účtu).
Kopírovat řádek kon. hl. DPHMá se řádek kontrolního hlášení zkopírovat z hlavičky dokladu?
Logická hodnota (Ano = 1; Ne = 0).
Veškeré vlastnosti evidence položek vydaných faktur naleznete na adrese:
https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana-polozka/properties

Po stisku tlačítka "Ok" u výběru sloupců se zobrazí okno s datovými typu a vlastnostmi sloupců. Jsou zde, mimo jiné, dohledatelné požadované speciální hodnoty daných sloupců.

Po potvrzení vlastností importovaných sloupců se zobrazí okno s vyčíslením, kolik nově vytvořených či aktualizovaných záznamů se přidá do daných evidencí.

Pokud by import neproběhl v pořádku a bylo by zapotřebí Excel upravit, mělo by se zobrazit okno s konkrétními chybami, příp. možnost odeslat hlášení o chybě na podporu FlexiBee.

Pokud import v pořádku projde, zobrazí se u dané vydané faktury nové či aktualizované položky (možno dohledat také v evidenci Prodej -> Položky dokladů -> Položky vydaných faktur a prodejek).

Pomohl Vám tento článek?