Importy z Excelu - Skladové karty

V této kapitole se podíváme na konkrétní příklad importu z Excelu skladových karet. Pro obecné principy importů z Excelu doporučujeme nastudovat první kapitolu - Úvod. Importy z Excelu skladových karet jsou již obsaženy v každé licenci FlexiBee (není zapotřebí nic dokupovat).

Importy skladových karet, stejně tak jako další importy, naleznete na adrese Nástroje -> Import -> Import z Excelu.

Doporučení: Pokud máte ve FlexiBee již existující skladové karty, je možno je vyexportovat (evidence Zboží -> Skladové karty) a použít je jako vzor pro import následujících.

Nyní se již můžeme přesunout k importu z Excelu konkrétních skladových karet.
Importovat budeme následující soubor: sklKart_vzor.xlsx
Upozornění č. 1: Skladové karty lze importovat pouze tehdy, pokud uvedený kód z ceníku odkazuje na již existující záznam.

Jelikož Excel obsahuje názvy sloupců, zaškrtneme při výběru sloupců možnost "Ignorovat první řádku (názvy sloupců)".
Upozornění č. 2: Pořadí sloupců vybraných pro import musí být přesně shodné s pořadím sloupců v Excelu.

SloupecVlastnost
SkladKód/zkratka daného skladu. Naleznete v evidenci Zboží -> Seznam skladů. Povinné pole.
CeníkKód/zkratka z ceníku. Naleznete v evidenci Zboží -> Ceník. Povinné pole (skladová karta vždy odkazuje na ceníkovou položku).
Účetní obdobíKód/zkratka účetního období (obvykle se jako kód udává přímo daný rok, tedy např. 2017, 2018, ..).
Naleznete v evidenci Firma -> Změna nebo přidání účetního období -> Správa účetních období. Povinné pole.
Stav zásob v MJStav zásob dané položky v příslušné měrné jednotce. Uvádějte pouze číslo (měrná jednotka se přiřadí dle nastavení ceníkové položky).
Stav zásob [Kč]Stav zásob dané položky v korunách (Kč za MJ * Ks).
Dostupné množstvíDostupné množství na dané skladové kartě. Využitelné zejména v případě, že používáte požadavky na výdej.
Dostupné množství = Stav zásob MJ - Požadavky MJ.
Min. zásoba MJMinimální počet MJ dané položky na skladě. Ve vydaných objednávkách lze poté na základě této informace objednat položky do dané minimální zásoby.
Poslední cena [Kč]Cena za poslední přijmutou MJ dané položky. Není potřeba uvádět (doplní se automaticky na základě uvedencých informací).
PopisPopis dané položky. Textový řetězec (max. 255 znaků).
MístnostMístnost, kde je na skladě uložena daná položka.
Odkazuje na evidenci Zboží -> Umístění na skladě. Uvádějte kód umístění.
Veškeré vlastnosti evidence skladových karet naleznete na adrese:
https://demo.flexibee.eu/c/demo/skladova-karta/properties

Po stisku tlačítka "Ok" u výběru sloupců se zobrazí okno s datovými typu a vlastnostmi sloupců. Jsou zde, mimo jiné, dohledatelné požadované speciální hodnoty daných sloupců.

Po potvrzení vlastností importovaných sloupců se zobrazí okno s vyčíslením, kolik nově vytvořených či aktualizovaných záznamů se přidá do daných evidencí.

Pokud by import neproběhl v pořádku a bylo by zapotřebí Excel upravit, mělo by se zobrazit okno s konkrétními chybami, příp. možnost odeslat hlášení o chybě na podporu FlexiBee.

Pokud import v pořádku projde, zobrazí se v evidenci skladových karet nově vytvořené záznamy.

Pomohl Vám tento článek?