Importy z Excelu - Ceník

V této kapitole se podíváme na konkrétní příklad importu z Excelu ceníkové položky. Pro obecné principy importů z Excelu doporučujeme nastudovat první kapitolu - Úvod. Importy ceníku z Excelu jsou již obsaženy v každé licenci FlexiBee (není zapotřebí nic dokupovat).

Import z Excelu do ceníku, stejně tak jako další importy, naleznete na adrese Nástroje -> Import -> Import z Excelu.

Doporučení: Pokud máte ve FlexiBee již existující karty ceníku, je možno je vyexportovat (evidence Zboží -> Ceník) a použít je jako vzor pro import následujících.

Nyní se již přesuneme k importu z Excelu konkrétní ceníkové položky.
Importovat budeme následující soubor: cenik_vzor.xlsx

Jelikož Excel obsahuje názvy sloupců, zaškrtneme při výběru sloupců možnost "Ignorovat první řádku (názvy sloupců)".
Upozornění: Pořadí sloupců vybraných pro import musí být přesně shodné s pořadím sloupců v Excelu.

SloupecVlastnost
Kód/zkratka
Kód/zkratka dané položky, jednoznačný identifikátor. Povinný údaj.
Název
Název dané položky. Textový řetězec (max. 255 znaků).
MJ
Měrná jednotka dané položky, odkazuje na číselník měrných jednotek. Jako identifikátor uveďte kód měrné jednotky.
Prodejní cena
Prodejní cena dané položky. O jakou cenu (zda-li bez DPH, či včetně DPH) se jedná, určuje níže zmíněný typ ceny. Na základě něj se dopočítá zbylá část ceny.
Typ ceny
Typ ceny položky. Určuje, jaký z typů je brán jako výchozí.
Možné hodnoty:

 • typCeny.bezDPH
 • typCeny.sDph
 • typCeny.sDphKoef
EAN
Čárový kód dané položky. Dle něj je poté možné, za pomoci čtečky, načítat položky do vybraných dokladů.
Textový řetězec.
Popis
Popis dané položky. Textový řetěžec (max. 255 znaků).
Sazba DPH
Sazba DPH, pod kterou spadá daná položka.
Možné hodnoty:

 • typSzbDph.dphOsv
 • typSzbDph.dphSniz
 • typSzbDph.dphSniz2
 • typSzbDph.dphZkl
Skupina zboží
Skupina zboží, pod kterou spadá daná položka. Uvádějte kód dané skupiny zboží. Dohledatelné v evidenci Zboží -> Skupiny zboží.
Typ zásoby
Typ zásoby dané položky.
Možné hodnoty:

 • typZasoby.zbozi
 • typZasoby.material
 • typZasoby.nedvyroba
 • typZasoby.polotovar
 • typZasoby.vyrobek
 • typZasoby.zvire
 • typZasoby.sluzba
 • typZasoby.poplatek
Skladové
Je zboží skladové? Ano/Ne.
Logická hodnota (Ano = 1; Ne = 0).

Nákupní cena
Nákupní cena dané položky (bez DPH).
Výchozí cena
Výchozí cena dané položky (nákupní/výchozí).
Možné hodnoty:

 • typCenyVychozi.nakCena
 • typCenyVychozi.zadna
Evid. šar.
Mají se u položky evidovat šarže? Ano/Ne.
Logická hodnota (Ano = 1; Ne = 0).
Evid. exp.
Mají se u položky evidovat expirace? Ano/Ne.
Logická hodnota (Ano = 1; Ne = 0).
Hmotnost (netto)
Hmotnost dané položky v dané měrné jednotce. Textový řetězec (uvádějte číslice).
MJ hmotnosti
Měrná jednotka hmotnosti dané položky.
Záruka
Doba záruky dané položky. Uvádějte číslice.
MJ záruky
Měrná jednotka záruky (rok/měsíc/den).
Možné hodnoty:
 • mjZaruky.rok
 • mjZaruky.mesic
 • mjZaruky.den
Veškeré vlastnosti evidence položek vydaných faktur naleznete na adrese:
https://demo.flexibee.eu/c/demo/cenik/properties

Po stisku tlačítka "Ok" u výběru sloupců se zobrazí okno s datovými typu a vlastnostmi sloupců. Jsou zde, mimo jiné, dohledatelné požadované speciální hodnoty daných sloupců.

Po potvrzení vlastností importovaných sloupců se zobrazí okno s vyčíslením, kolik nově vytvořených či aktualizovaných záznamů se přidá do daných evidencí.

Pokud by import neproběhl v pořádku a bylo by zapotřebí Excel upravit, mělo by se zobrazit okno s konkrétními chybami, příp. možnost odeslat hlášení o chybě na podporu FlexiBee.

Pokud import v pořádku projde, zobrazí se v ceníku (Zboží -> Ceník) nově naimportované záznamy.

Pomohl Vám tento článek?