Importy z Excelu - Faktury přijaté

V této kapitole se podíváme na konkrétní příklad importu přijaté faktury z Excelu. Pro obecné principy importů z Excelu doporučujeme nastudovat první kapitolu - Úvod. Pro možnost importu přijatých faktur je nutno dokoupit import přijatých faktur z Excelu za cenu 1950,- bez DPH. Je zde také možnost koupě více importů s množstevní slevou, viz Ceník.

Za předpokladu, že vaše licence obsahuje import přijatých faktur, bude import k dispozici na adrese Nástroje -> Import -> Import z excelu -> Přijaté faktury.

Doporučení: Pokud máte ve FlexiBee již existující faktury podobné s fakturou, kterou hodláte importovat, je vyexportovaný Excel již existující faktury možné použít jak vzor.


Nyní se již přesuneme k importu konkrétní přijaté faktury. Importovat budeme následující soubor: fakPrij_vzor.xlsx

Jelikož Excel obsahuje názvy sloupců, zaškrtneme při výběru sloupců možnost "Ignorovat první řádku (názvy sloupců)".

Upozornění: Pořadí sloupců vybraných pro import musí být přesně shodné s pořadím sloupců v Excelu.

SloupecVlastnost
Interní číslo
Interní číslo dané faktury. Povinné pole.
Variabilní symbol
Variabilní symbol, textový řetězec (max. délka 30).
Popis
Popis faktury, textový řetězec (max. délka 255).
Vystaveno
Datum vystavení, uvádějte ve formátu DD.MM.YYYY (např. 01.12.2018). Vystaveno = Datum přijetí.
Středisko
Středisko dané faktury. Odkazuje na číselník středisek (uvádějte kód střediska).
Splatnost
Datum splatnosti, uvádějte ve formátu DD.MM.YYYY (např. 01.12.2018).
Název firmy
Název firmy, textový řetězec (při vyplnění sloupce "Firma" se doplní automaticky na základě adresáře).
Celkem [Kč]
Celková částka faktury. Pokud ji uvádíme, je nutné, aby byla přesně shodna součtu Základ + DPH.
Číslo bank. účtu.
Číslo účtu dodavatele uvedeného na faktuře. Textový řetězec.
Protiúčet
Účet MD. Odkazuje na účty v Účtovém rozvrhu. Odkazuje opět na kód/zkratku daného účtu.
Prim. účet
Účet DAL. Odkazuje na účty v Účtovém rozvrhu. Odkazuje opět na kód/zkratku daného účtu.
Typ dokladu
Odkazuje na typ dané faktury, uvádějte kód daného typu (stejný postup aplikujte i při uvádění hodnot číselníků).
Měna
Měna faktury, odkazuje na číselník měn (uvádět kód). V případě, že se jedná o fakturu domácí měny, není nutné uvádět.
Firma
Kód/zkratka firmy v adresáři. Pokud je sloupec uveden, údaje příslušné firmy se doplní automaticky z adresáře.
Město
Město, kde se nachází firma. Textový řetězec (max. 255 znaků). Doplní se automaticky na základě sloupce Firma.
PSČ
PSČ dané firmy (odběratele). Textový řetězec (max. 255 znaků). Doplní se automaticky na základě sloupce Firma.
Ulice
Ulice dané firmy (odběratele). Textový řetězec (max. 255 znaků). Doplní se automaticky na základě sloupce Firma.
Stát
Stát dané firmy (odběratele). Textový řetězec (max. 255 znaků). Doplní se automaticky na základě sloupce Firma.

IČ dané firmy (odběratele). Textový řetězec (max. 255 znaků). Doplní se automaticky na základě sloupce Firma.
DIČ
DIČ dané firmy (odběratele). Textový řetězec (max. 255 znaků). Doplní se automaticky na základě sloupce Firma.
Osvob., bez DPH [Kč]
Sloupec částky osvobozené od (povinný sloupec v případě uvádění částky).
Řádky DPH
Řádky přiznání DPH, uvádějte jejich kód (dohledatelný opět v číselnících).
Stát DPH
Stát, kde uplatňujete DPH. Odkazuje na číselník států, doplňujte jeho kód/zkratku.
Datum zaúčt.
Datum zaúčtování (DD.MM.YYYY), není potřeba vyplňovat, doplní se automaticky na základě zaúčtování.
Bankovní účet
Bankovní účet (váš) ze seznamu bankovních účtů, doplňujte jeho kód.
Předpis zaúčtování
Předpis zaúčtování přijaté faktury. Odkazuje na číselník předpisů zaúčtování (uvádějte jeho kód).
Řádek kon. hl.
Řádky kontrolního hlášení. Doplní se na základě předpisu zaúčtování (za předpokladu, že je obsahuje).
Číslo došlé
Číslo došlé přijaté faktury. Povinné pole.

Veškeré vlastnosti evidence vydaných faktur naleznete na adrese:
https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-prijata/properties

Po vybrání příslušných sloupců stiskněte tlačítko "Ok" a zobrazí se tabulka s datovými typy daných sloupců a jejich vlastnostmi.

Po stisku tlačítka "OK" vyberte příslušný soubor k importu a znovu potvrďte souhlas s importem záznamů.

Pokud by import neprošel a bylo by zapotřebí Excel upravit, mělo by se zobrazit okno s konkrétními chybami, příp. možnost odeslat hlášení o chybě na podporu FlexiBee.

Pokud import v pořádku projde, zobrazí se v evidenci přijatých faktur nově naimportovaná faktura.

Tento článek byl užitečný pro 1 osob Pomohl Vám tento článek?