Importy z Excelu - Majetek

V této kapitole se podíváme na konkrétní příklad importu majetku z Excelu. Pro obecné principy importů z Excelu doporučujeme nastudovat první kapitolu - Úvod. Importy majetku z Excelu jsou již obsaženy v každé licenci FlexiBee (není zapotřebí nic dokupovat).

Import z Excelu do účtového rozvrhu naleznete na adrese Nástroje -> Import -> Import z Excelu -> Majetek.

Doporučení: Pokud máte ve FlexiBee již existující faktury podobné s fakturou, kterou hodláte importovat, je vyexportovaný Excel již existující faktury možné použít jak vzor.

Nyní se již přesuneme k importu konkrétního majetku. Importovat budeme následující soubor: majetek_vzor.xlsx
 

Jelikož Excel obsahuje názvy sloupců, zaškrtneme při výběru sloupců možnost "Ignorovat první řádku (názvy sloupců)".
Upozornění: Pořadí sloupců vybraných pro import musí být přesně shodné s pořadím sloupců v Excelu.

SloupecVlastnost
Typ
Typ daného majetku. Odkazuje do evidence typů majetku (uvádějte kód typu).
Inv. čís.
Inventární číslo daného majetku (kód/zkratka).
Název
Název majetku. Textový řetězec (max. 255 znaků).
Druh
Druh daného majetku. Je zapotřebí uvést speciální hodnotu.
Možné hodnoty:
 • Hmotný dlouhodobý - druhMaj.hmDl
 • Nehmotný dlouhodobý - druhMaj.nehmDl
 • Drobný - druhMaj.drobny
 • Neodpisovaný (pouhá evidence) - druhMaj.neodepis
Zařazeno
Datum zařazení. Uvádějte ve formátu DD-MM-YYYY (např. 01.01.2018).
Vyřazeno
Datum vyřazení. Uvádějte ve formátu DD-MM-YYYY (např. 01.01.2018).
Cena
Cena daného majetku. Desetinné číslo (max. počet číslic 15). Minimální hodnota 0.0.
Způs. odp.
Způsob odpisování daného majetku. Speciální hodnota.
Možné hodnoty:
 • 100 % - zpusobOdp.zar100
 • 50 % / 50 % - zpusobOdp.zar5050
 • % Ročně - zpusobOdp.rocne
 • Rovnoměrné - typOdp.rovn
 • Zrychlené - typOdp.zrych
 • Měsíční - typOdp.mesic
Odp. skup.
Odpisová skupina daného majetku. Odkazuje na evidenci Majetek -> Odpisové skupiny). Uvádějte její kód.
Zač. daň. odp.
Datum začátku daňových odpisů. Uvádějte ve formátu DD-MM-YYYY (např. 01.01.2018).
Účetní odp.?
Má daný majetek účetní odpisy? Speciální hodnota.
Možné hodnoty:

 • Ne - nahrUcet.ne
 • Ano - nahrUcet.aPocMes
Zač. úč. odp.
Datum začátku účetních odpisů. Uvádějte ve formátu DD-MM-YYYY (např. 01.01.2018).
Doba úč. odp.
Doba účetních podpisů. Desetinné číslo (např. 36).
Dodavatel
Dodavatel daného majetku. Odkazuje na kód/zkratku daného záznamu v adresáři firem.
Koupeno
Datum koupě daného majetku. Uvádějte ve formátu DD-MM-YYYY (např. 01.01.2018).
Zůst. daň.
Daňový zůstatek. Desetinné číslo (max. počet číslic 15). Minimální hodnota 0.0.
Zůst. účet.
Účetní zůstatek. Desetinné číslo (max. počet číslic 15). Minimální hodnota 0.0.
Prim. účet
Primární účet daného majetku. Odkazuje na Účtový rozvrh. Uvádějte číslo příslušného účtu.
Protiúč. zař.
Protiúčet zařazení daného majetku. Odkazuje na Účtový rozvrh. Uvádějte číslo příslušného účtu.
Účet odp.
Účet odpisů daného majetku. Odkazuje na Účtový rozvrh. Uvádějte číslo příslušného účtu.
Účet opr.
Účet oprávek daného majetku. Odkazuje na Účtový rozvrh. Uvádějte číslo příslušného účtu.
Středisko
Středisko daného majetku. Odkazuje na číselník středisek. Uvádějte kód příslušného střediska.
Veškeré vlastnosti evidence vydaných faktur naleznete na adrese:
https://demo.flexibee.eu/c/demo/majetek/properties

Po vybrání příslušných sloupců stiskněte tlačítko "Ok" a zobrazí se tabulka s datovými typy daných sloupců a jejich vlastnostmi.

Po stisku tlačítka "OK" vyberte příslušný soubor k importu a znovu potvrďte souhlas s importem záznamů.

Pokud by import neprošel a bylo by zapotřebí Excel upravit, mělo by se zobrazit okno s konkrétními chybami, příp. možnost odeslat hlášení o chybě na podporu FlexiBee.

Pokud import v pořádku projde, zobrazí se v evidenci majetku nově naimportovaný majetek.

Pomohl Vám tento článek?