Zvláštní režim DPH pro obchod s použitým zbožím dle § 90 zákona o DPH

Standardní implementace FlexiBee prodej použitého zboží nepodporuje.

Pro správnou evidenci a vykázání DPH je nutné implementovat dodatečnou uživatelskou tiskovou sestavu a uživatelský dotaz. Tisková sestava zajistí správnou hodnotu produktu bez vyčíslení DPH vůči zákazníkovi. Toto řešení je dostupné v evidenci faktury vydané.

Pro správnou evidenci DPH dle § 90 zákona o DPH je nutné provést nastavení FlexiBee dvěma možnými způsoby:

 1.  S použitím ceníkových položek:
  1. ceníková položka použitého produktu + neceníková položka se stejným označením
  2. položku použitého produktu evidujeme bez DPH, se sazbou osbvobozeno, typ platby EET - Prodej použitého zboží
  3. při tvorbě vydané faktury přidáme do dokladu obě položky. Neceníkovou položku s totožným označením zadáme s DPH a hodnotou odpovídající marži (částka podlehající DPH, rozdíl nákupní a prodejní ceny), typ platby EET - Prodej použitého zboží a odpovídající původní sazba DPH.
  4. dle upravené tiskové sestavy vyfakturujeme zákazníkovi jednu položku za odpovídající cenu bez DPH

 2. Bez ceníkových položek:
  1. do vydané faktury zadáme 2 neceníkové položky s totožným označením a typem platby EET - Prodej použitého zboží, odpovídající původní sazba DPH.
  2. nastavení DPH a hodnot položek je totožné jako ve variantě 1, tedy jedna položka bez daně v nulové sazbě a druhá položka s odpovídající marží ke zdanění a sazbou DPH.

Cena zmíněných doplňků pro obchod s použitým zbožím je 3 600 Kč bez DPH. V případě specifických požadavků nad rámec zmíněné funkcionality (využití na prodejní kase apod.) je nutné řešit úpravy individuálně.

Jestliže máte o rozšíření zájem neváhejte nás kontaktovat na emailovou adresu podpora@flexibee.eu.

použité zboží zvláštní režim DPH paragraf 90

Tento článek byl užitečný pro 1 osob Pomohl Vám tento článek?