Báze znalostí

Zde naleznete odpovědi na běžné otázky spojené s prací v ABRA FlexiBee či jak řešit nestandardní situace a chybové stavy. Nenašli jste odpověď nebo znáte lepší řešení konkrétního problému? Ozvěte se nám.


Připravili jsme pro Vás novou verzi FlexiBee - 2019.2.2.

Přehled hlavních změn ve FlexiBee (17. 5. 2019):

Legislativa

 • Změna hranice příjmu pro srážkovou daň při nepodepsaném prohlášení k dani podle novely zákona o daních z příjmu ze dne 1.4.2019 s platností u mezd od 1.5.2019.

Nové funkce:

 • Na jednom počítači je možné otevřít více oken klientské aplikace. Pro opakované spuštění je nutné použít volbu Otevřít firmu v novém okně přidanou do nabídky Firma.
 • Zobrazení obrázkových příloh ceníku, které bylo dříve pouze na prodejní kase, je nyní implementováno také v editaci položek dokladů a na okně ceníku. Aktivace zobrazení je podmíněná novou volbou v nastavení firmy Zobrazovat obrázkové přílohy ceníku v editaci položek dokladů a na ceníku.
 • Do tlačítkové lišty na kartě Kusovník v Ceníku byly přidány nové funkce:
  • Kopírovat kusovník – vytvoří novou definici kusovníku jako kopii již existujícího kusovníku vybraného ceníku.
  • Zrušit kusovník – smaže celou definici kusovníku.

Vylepšení:

 • Analýza nákupu / prodeje umožňuje v případě zahrnutí nekatalogových položek do analýzy pro pokladní doklady ovlivnit novou volbou na typu dokladu „Zahrnovat nekatalogové položky do analýzy nákupu / prodeje“, zda se zahrnutí uskutečnit.
 • Nové možnosti lze využít například pro vyloučení hotovostních úhrad faktur, kdy do analýzy vstupovala jak faktura tak uhrazující pokladní doklad nebo k vyloučení vkladů a výběrů z pokladny.
 • Byla přidána kontrola hodnoty DPH na přijatých a vydaných fakturách. Pokud při ukládání dokladu uvedená hodnota DPH překročí toleranci 1% bodu k sazbě DPH z uvedeného základu, zobrazí se informační hláška: „Výše DPH … neodpovídá základu. Kontrolu hodnoty DPH lze vypnout pokročilým parametrem.
 • Abecední řazení sloupců v přepracované globální filtraci z verze 2019.1.0 nebylo všeobecně kladně přijato, proto uvádíme sloupce v sekci Viditelné filtry opět dle jejich pořadí v tabulce.
 • A další.

Oprava chyb:

 • Oprava výpočtu kurzového rozdílu při párování dobropisu s více úhradami.
 • Oprava kopírování Předpisu zaúčtování z hlavičky na položky příjemky, která byla vygenerovaná z vytvořeného dobropisu faktury.
 • Oprava realizace objednávek z minulých období přes REST-API. Realizace kontroluje současný stav skladu a nezpůsobuje již neoprávněně chybu „Na skladě není dostatek zboží“.
 • Import dat z Excelu umožňuje přidání vlastnosti Identifikátor záznamu. Vlastnost lze využít například pro aktualizaci již existujících záznamů nebo pro vytvoření záznamů s uvedením externích identifikátorů.
 • Kontrola vyplnění kódu přenesení DPH na položkách dokladu zabraňovala nastavení řádku kontrolního hlášení s přenesenou daňovou povinností na hlavičce dokladu. V klientské aplikaci byla kontrola zmírněna na varování, které nebrání uložení dokladu, a navíc vypisuje seznam neúplných položek.
 • Odeslání příkazu k úhradě, službou Odeslat, kontroluje, zda již ve složce pro uložení příkazu neexistuje soubor se stejným jménem a případně upozorňuje na jeho přepsání.
 • A další.

Báze znalostí