Proč jsou v účtovém rozvrhu oprávkové účty vedeny jako aktivní, když mají být pasivní?

Oprávky jsou po technické stránce pasivní účet (I když ve výkazech je vidíme v aktivech s mínusem - je to tím, že snižují hodnotu majetku, který je v aktivech)

účtový rozvrh oprávkové účty

Pomohl Vám tento článek?