Roční/měsíční kurz k 1. pracovnímu dni v měsíci se stahuje špatně

1) zkontroluji ve firma-nastavení-ostatní, zda je opravdu nastaveno správně

2) nástroje – číselníky – měny – vyberu danou měnu – rozkliknu a zkontroluji, zda je tu nastaven stejný způsob stahování kurzu tj. Měsíční

3) zda funguje otestuji na http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp zjistím platný kurz pro mé období z nastavení a vystavím ve Flexibee VF

kurzy

Pomohl Vám tento článek?