Změna generování názvů PDF dokumentů

Například fakturu ve formátu PDF automaticky vygenerovat název ve tvaru 

"Faktura-FV1492017-název_firmy"


Lze pokročilou parametrizací:

       

EXPORT_DOPLNOVAT_DO_JMENA_SOUBORU(String.class, null, "exportDoplnovatDoJmenaSouboru", null, "Co se má doplňovat do jména souboru v případě exportu. Ukázka \"kod,ic,dic,nazFirmy\""),

tisková sestava pokročilá parametrizace

Pomohl Vám tento článek?