GPG key expired EXPKEYSIG

Klíč byl aktualizován, je potřeba si jej stáhnout pomocí příkazu:


sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 70E18E2B

Tento článek byl užitečný pro 2 osoby. Pomohl Vám tento článek?