Tvorba prodejní ceny marží oproti poli nákupní cena v prodejních dokladech

Výpočet cenotvorby marží z nákupní ceny probíhá na základě pole Nákupní cena v ceníku.

Pole Nákupní cena na položce prodejního dokladu = skutečná cena nákladu ze skladové karty (průměrná / FIFO).

prodejní cena nákupní cena faktura cenová úroveň cenotvorba

Pomohl Vám tento článek?