Jak vytvořit FAP z příjemky pouze na některé položky

Při vytváření nové FAP v rozbalovacím seznamu pro přidávání položky Přidat, vybereme možnost Hromadná fakturace příjemek (vybereme pouze danou příjemku), potvrdíme a smažeme zboží, které nechceme mít ve faktuře


Na příjemce se objeví částečně vyfakturováno, dofakturovat lze jednoduše přes Služby →             Vytvořit fakturu (ve faktuře se zobrazí zbytek nevyfakturovaného zboží příjemky)

faktura příjemka

Pomohl Vám tento článek?