Vymazání zanořené evidence (např. položek) prostřednictvím JSON formátu

Příklad pro položku faktury:

{
 "winstrom": {
  "@version": "1.0",
  "faktura-vydana":
  {
    "id": 143,
    "polozkyFaktury": [ { "id": 233, "@action": "delete" } ]  
  }
 }
}

Action="delete" je nutné použít na kolekci položek, v tomto případě polozkyFaktury a je nutné ji uvést jako pole.

api faktura json action="delete"

Pomohl Vám tento článek?