Úroveň detailu v relacích (relations)

V případě položek dokladů si chci zobrazit pouze kód a název položky.

Zobrazit tyto informace lze za použití ?detail=custom následujícím způsobem:

https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana.xml?relations=polozkyDokladu&detail=custom:kod,polozkyDokladu(nazev)


Např. v případě atributů ceníkové položky si chci vypsat pouze ID produktu a typAtributu.

Toto bohužel nelze, ?detail=custom nelze u relací atributů použít, pokud tedy potřebujeme jiné hodnoty, než které nám vrátí ?detail=summary, je nutné použít ?detail=full.

Pomohl Vám tento článek?