Kde je možné nastavit kontaktního pracovníka pro přehled o výši pojistného pro OSSZ?

Do pole Kontaktní osoba v Přehledu o výši pojistného se dotahují informace o aktuálně přihlášeném uživateli. Vyplnit je tedy můžete v modulu Nástroje - Osoby a uživatelé. Pokud uživatel nemá vyplněný telefon, dotahuje se telefonní číslo z nastavení firmy.

Pomohl Vám tento článek?