Vrácení zboží s jinou cenou, než za kterou bylo prodáno (přes pokladnu)

Vytvořit výdejku -> Výdej pro fakturaci (ceny ručně) -> Prodejní cenu si upravit dle potřeby -> Služby -> Vytvořit pokladní doklad (Příjem s mínusovou částkou).

zboží pokladna výdejka

Pomohl Vám tento článek?