Příklad nastavení typu automatické uživatelské vazbyZobrazovat na formuláři - agenda, v které je možné dohledat vybraná navázaná data

Data z formuláře - agenda, odkud se získávají vybraná data

Kde následující pole odpovídá primárnímu záznamu - vybraná data

uživatelské vazby

Pomohl Vám tento článek?