Jak nastavit vlastní dopravu do faktury?

Vlastní dopravu lze navolit v číselnících, kde přidáme novou položku Vlastní doprava. Poté již můžeme tuto formu používat ve fakturách. 

Pomohl Vám tento článek?