Import evidencí přes API

Jak zjistím, které evidence lze importovat přes API?


Otevřu si evidence-list přes webové rozhraní, kde si dohledám příslušnou agendu a ve sloupci "Podpora importu" ověřím, zda je možné tuto evidenci importovat.


Evidence-list např. zde: https://demo.flexibee.eu/c/demo/evidence-list

api import

Pomohl Vám tento článek?