Import dat z Excelu

Nástroje - Import - Import z Excelu - vybereme jakou tabulku budeme importovat, přesně vybereme dostupné sloupce podle dat v nahrávaném souboru (položky musí nést stejný název a musí být seřazené ve stejném pořadí) - poté se zobrazí tabulka s vlastnostmi importovaných sloupců, podle které je nutné upravit data v importovaném souboru - načteme importovaný soubor a dokončíme import. 

Pomohl Vám tento článek?