Inicializace následujícího účetního období nedobíhá v cloudu ani po dlouhé době

Obecně je možné vyzkoušet složitější procesy jako je inicializace na lokální instalaci.

Stáhněte zálohu dat a úlohu proveďte lokálně, vyhnete se tak případné záteži v cloudu.

Poté můžete zálohu opět obnovit v cloudu.

přepočet skladu inicializace cloud

Pomohl Vám tento článek?