Je někde uveden seznam maximálních lhůt pro různé typy účelů?

Maximální lhůty GDPR pravděpodobně nedefinuje. Účel se vztahuje k právnímu důvodu, které jsou nezbytné pro legální zpracování, například zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Účely mohou v čase zanikat, což nutně neznamená likvidaci osobních údajů. Tato nastane v případě, kdy správce pozbude poslední právní důvod ke zpracování těchto údajů.

osobní údaj účel lhůta gdpr

Pomohl Vám tento článek?