Jaky je rozdíl mezi action=delete a request DELETE?

  • Obě akce jsou v jádru shodné. Lehce se liší činnost před vyvoláním akce. Například action="delete" dovoluje smazání dokladů i v jiném než aktuálním období. Request DELETE toto nedovolí a hlásí "No permisson".

  • action="delete" je použitelné téměř všude. Nelze použít na uživatelích, nebo standardních záznamech přehledů apod.


  • action="delete"  by měla být bezpečně použitelná. Podle druhu vazeb provede buď smazání navazbených záznamů, zrušení vazeb nebo nepovolení akce. V ojedinělých případech může transakci vymazaní zastavit až databázový trigger.

Pomohl Vám tento článek?