Jaký je vztah mezi příjemcem dat a zpracovatelem?

Konkrétně mezi příjemcem a zpracovatelem vztah nemusí být žádný. Nad příjemcem i zpracovatelem je správce, který poskytuje osobní údaje a definuje, jak s údaji mají dále nakládat.


Příklad příjemce a zpracovatele:

Příjemce - přepravní společnost (aktivní, musí s údaji dále pracovat)

Zpracovatel - FlexiBee (pasivní, údaje pouze schraňujeme)

gdpr osobní údaj zpracovatel příjemce

Pomohl Vám tento článek?