Systém při vytváření dokladu hlásí "účet není registrován"

Toto hlášení se zobrazí v případě, že jste účet dodavatele/odběratele zadali ručně a nemáte tedy zaškrtnutý příznak, že se jedná o registrovaný účet.

Pro zadání účtů do adresáře je potřeba používat tlačítko "Aktualizovat vše" nad seznamem adres. Tato funkce stáhne k jednotlivým kontaktům všechny registrované účty a zaškrtne příznak o registraci účtu.

V případě, že si nepřejete kontrolu registrovaných účtů provádět, je toto možné vypnout v nastavení firmy, na záložce Moduly - Adresář, kde odškrtnete pole "Kontrolovat firmy a účty při vytváření dokladu".

adresář firma bankovní účet

Pomohl Vám tento článek?