Máme vlastní server/lokální instalaci. Je nutné šifrovat data?

Je nutné posoudit rizika - přístupy lidí a krádež.
Šifrování předchází riziko v případě krádeže a úniku dat, je nutné vyhodnotit rizika analýzou.


PostgreSQL databáze se nešifruje, data jsou čitelná.


databáze šifrování data gdpr riziko ochrana

Pomohl Vám tento článek?