Jak nastavit v systému FlexiBee automatickou komunikaci?

Předpokladem je mít povolenou službu SMTP. Nastavení připojení k SMTP proveďte dle naší dokumentace.

Ve FlexiBee je několik podmínek pro odeslání:

- V nastavení firmy (Firma -> Nastavení -> Ostatní) je nutné mít nastavené "Nastavení automatického odesílání mailů" (nejčastěji hodnota Odesílat).

- Odesílají se pouze nově vytvořené doklady.

- Pro automatické odeslání je nutné na dokladu nastavit stav odeslání na "Odeslat".


V případě, že využíváte funkci Odeslat e-mailem ve formě PDF, bude vždy otevřen E-mailový klient.

Na Vydané faktuře na záložce Zodpovědná osoba se nachází pole Stav mailu, do kterého nastavíte Odeslat. Informace o tom, zda se e-mail odeslal, či nikoliv, zjistíte ze SMTP serveru. V systému FlexiBee se změní hodnota v poli Stav mailu na Odesláno.

Pokud v menu Obchodní partneři – Adresy firem - Kontakty na záložce Upřesnění jsou u dané firmy zaškrtnuty příznaky Odesílat faktury, Odesílat objednávky atd., posílá se dokument na tento kontakt (e-mail). V případě, že je kontaktů více, posílají se na všechny. Jestliže kontakt žádný není, posílá se na e-mail uvedený přímo u firmy.

Situaci, kdy faktura s e-mailem, která už byla jednou odeslána a k danému adresátovi se z nějakého důvodu nedostala, lze vyřešit přes SMTP server nebo aplikaci a nakonfigurovaného e-mailového klienta.

Editaci textu automaticky odesílaného e-mailu a podpisu zodpovědné osoby můžete provést v typu dokladu (menu Prodej – Typy dokladů - Typy vydaných faktur apod.). Zde se na záložce Texty na doklad nachází pole Text pro odeslání... Jako podpis se generuje titul, jméno a příjmení uživatele, který odeslání e-mailu provádí.

Podle stejných pravidel funguje i odesílání e-mailů u automaticky generovaných faktur ze smluv, kde je možné automatické odesílání faktury nastavit ještě na typu dokladu, případně přímo na smlouvě:

V menu Obchodní partneři – Typy odběratelských smluv na záložce Základní,

nebo

v menu Obchodní partneři – Odběratelské smlouvy na záložce Nastavení generace

zaškrtněte příznak Automaticky posílat e-mailem klientovi.

adresář odběratelské smlouvy e-mail smtp automaticke odesilani

Tento článek byl užitečný pro 1 osob Pomohl Vám tento článek?