Reverse charge v rámci EU

Standardní postup:


Vydaná faktura

- u položek se používá sazba DPH 0%

- řádky DPH se propisují dle předpisu zaúčtování (zboží – řádek 20, služba – řádek 21)

- předpis zaúčtování musí obsahovat kód plnění pro DPH

- řádek KH – bez vlivu na KH

podmínkou je, že Odběratele máme zaneseného v adresáři firem s vyplněným státem a zaškrtnuto pole Plátce DPH


Přijatá faktura

- na položkách se uvádí příslušná sazba DPH (vyčíslí se tedy suma DPH, ale SUMA celkem = suma k úhradě je pouze hodnota základu)

- řádky DPH se propisují dle předpisu zaúčtování (zboží – řádek 03-04,43-44; služba – řádek 05-06, 43-44)

- předpis zaúčtování musí obsahovat kód plnění pro DPH

- řádky KH A.2

- podmínkou je, že Dodavatele máme zaneseného v adresáři firem s vyplněným státem a zaškrtnuto pole Plátce DPH


Text s informací, že je jedná o reverse charge se na fakturu nepropisuje automaticky, je nutno doplnit si ho ručně a to např. Do pole úvod – závěr nebo na Typu dokladu.                                                   

2017.2.4 účtování kontrolní hlášení faktura DPH reverse charge KH

This article was helpful for 6 people. Pomohl Vám tento článek?