Jak nastavit automatickou tvorbu skladových dokladů při tvorbě vydaných/přijatých faktur?

 Vydané faktury:

  1. otevřete formulář Typy vydaných faktur z modulu Prodej – Typy dokladů,

  2. na detailu záznamu na záložce Faktura zaškrtněte příznak Automaticky generovat skladové doklady a vyžadovat zadání výrobních čísel,

  3. změnu uložte tlačítkem Uložit a zavřít.

Přijaté faktury:

  1. otevřete formulář Typy přijatých faktur z modulu Nákup – Typy dokladů,

  2. na detailu záznamu na záložce Faktura zaškrtněte příznak Automaticky generovat skladové doklady a vyžadovat zadání výrobních čísel,

  3. změnu uložte tlačítkem Uložit a zavřít.

vydaná faktura příjemka výdejka přijatá faktura

Pomohl Vám tento článek?