GDPR - Definice účelů

Definice účelů

Tato evidence obsahuje předdefinované účely pro zpracování dat a možnost vytvářet účely vlastní.

Zde evidujete všechny důvody, proč zpracováváte dané osobní údaje (např. souhlasy pro marketingové emaily, zákononou povinnost držet data na faktuře, apod.).


Předdefinované účely není možné měnit (pouze zkopírovat a měnit kopii), je u nich však možné definovat Subjekt nakládající s daty, kde je nutné určit Typ vztahu, Definici a Platnost a firmu/fyzickou osobu z adresáře.

Nyní si popíšeme jednotlivá pole definice účelu:


Zkratka – jednoznačný identifikátor definice

Název – název definice

Zohledňovat i pro záznamy s IČ – zaškrtnout v případě živnostníka s IČ (je fyzickou osobou), na firmy (s.r.o. / a.s.) není potřeba souhlas

Právní titul – určení právního titulu

Typ vztahu – určení typu vztahu (správce, zpracovatel, ...)

Zodpovědná osoba – zodpovědný uživatel

Charakter údajů

 • Typy osobních údajů – popis typu osobních údaju (text)

 • Jak pracujeme s daty – popis způsobu práce s daty (text)


Výskyt údajů

 • Agenda – výběr agendy navázané na definici účelu

 • Pole – výběr polí agendy

  • Vybírat ze všech polí agendy

 • Zahrnout navazující agendy ve vazbě – výběr navazujících agend

Platnost

 • Platnost – automaticky od začátku platnosti záznamu (po založení)/manuálně (Generovat účely)

 • Platnost dny – počet dnů platnosti

 • Platnost měsíce – počet měsíců platnosti

 • Platnost roky – počet let platnosti

Přístup k údajům – výběr osoby pověřené k přístupu


Postup po vypršení – postup nakládání s údaji po vypršení platnosti (text)


Texty – popis (text)/poznámka (text)

Správa – určení platnosti definice účelu (od - do)

Subjekty nakládající s daty

 • Typ vztahu – určení typu vztahu se subjektem

 • Adresář – výběr daného objektu (subjektu) z adresáře firem

 • Údaje jsou předávány do třetí země – zaškrtnout v případě předávání dat mimo EU

 • Texty

  • Definice – definice daného subjektu

  • Poznámka – poznámka (text)

 • Správa

  • Platí od – datum platnosti od

  • Platí do – datum platnosti do


gdpr definice účelů

Pomohl Vám tento článek?