Nefunkční odesílání příloh na Ubuntu 18.04

Ověřte nastavení proměnné MAILER na proměnnou výchozího mail. klienta (Thunderbird, atd.)

Je potřeba upravit soubor ~/.bashrc, přidáním řádku export MAILER=thunderbird a restartovat počítač.


Pokud se problém nevyřeší v ladících výpisech se objevuje v případě Thunderbirdu chyba ERROR ThunderbirdService:43

Konfiguraci umístěte do souboru /etc/default/flexibee

Uložte zde export MAILER=thunderbird

email chyba aplikace příloha e-mail emailový klient

Pomohl Vám tento článek?