Jak zadat dopravce, který není na seznamu dopravců?

Nového dopravce je možné přidat v modulu Nástroje - Číselníky - Formy dopravy. Zde tlačítkem Nový můžeme přidat dopravce nového. 

Pomohl Vám tento článek?